Ressurser

Utdanninsgprogrammet har egne manualer, både for teori og praksis. Det er også nettbaserte praksiser, for grunnutdanningen og fordypningen. Dette materialet får man tilgang på ved oppstart av forløpene.

De nettbaserte praksisene finner du her:

www.thehouseofyoga.com

 

FORBEREDENDE LESNING

Følgende litteratur anbefales for deltakelse på Introduksjonskurset, og er obligatorisk lesning før oppstart av Grunnutdanninga.

Cushman, Anne.

Hartranaft, Chip.

 

PENSUM GRUNNUTDANNING

Kommer!

 

PENSUM FORDYPNING

Kommer!

 

ANBEFALES

Herunder ulike kilder til kunnskap og perspektiver. Dette er ikke obligatorisk pensum.

 

Film: «Inner worlds, outer worlds» 2012 LINK

Reklamer